svobodný vědomý tanec

Svobodný vědomý tanec je bezpečným prostorem, ve kterém můžeme vyjádřit vše, co zrovna cítíme, můžeme se otevírat novým vjemům, zkoumat jednotlivé části sama sebe, zkoušet, co nám vyhovuje a zároveň si uvědomovat co už ne, hledat odpovědi na své otázky, experimentovat, hrát si i tvořit.

Tanec je nesmírně tvořivou činností...prožitkem přítomného okamžiku, který po dotančení zmizí jako pára nad hrncem, a přesto často přinese něco velmi cenného a osobního, ať už ve formě zkušenosti, inspirace, vize, uvědomění či rozuzlení našich trápení.

Svobodným je tento tanec především proto, že zahrnuje a objímá vše, co právě prožíváme. Prožitky a pocity jsou zde vítány, neboť chápeme, že jsou naší součástí. Ve svobodném vědomém tanci máme prostor je vyjádřit tancem a zvukem a dát je do pohybu.

Ve svobodném vědomém tanci jsme vědomí. Zaměřujeme se na dech, pouštíme své myšlenky a vnímáme, co se právě děje v nás, kolem nás a jak na to reagujeme. Náš tanec je v tuto chvíli odrazem toho, kdo právě jsme a kde se ve svém životě nacházíme, a v jeho bezpečném prostoru bez vnějšího rozptylování můžeme snáze uvidět naše vzorce chování. Dříve či později se k sobě vždycky protančíme. Vnímáme sebe i druhé i prostor, ve kterém se nacházíme. I když někdy nás to vezme hodně daleko. Někdy dopředu a někdy zpátky, abychom mohli pofoukat stará zranění a nechat je zahojit. Díky tanci prožitky rovnou integrujeme, neboť jsme celou dobu v těle. Vše, co se děje je zároveň prožitkem našeho těla. Čemukoli dáme v tanci prostor, se stává naší zkušeností.

Svobodný vědomý tanec podporuje ženskost. Propojujeme se s naším tělem, klesáme z hlavy do chodidel, necháváme se vést rytmem a inspirovat případným vedením lektora. Otevíráme se novému a necháváme námi s důvěrou proudit to, co k nám přichází, dáváme to do tance a do tvarů. Tvoříme. 

Základem svobodného vědomého tance je vlna. Taneční vlna, která obsahuje pět základních rytmů, nás provede celým tanečním setkáním. Počáteční písně nám pomohou uzemnit se a usadit ve svém těle, dosednout. Rytmus staccata v nás probouzí opakující se pohyby, ve kterých můžeme rozpoznat i naše stereotypy. Vše graduje v rytmu chaosu, kdy se odevzdáváme a pouštíme vše, co už nepotřebujeme a jsem připraveni nechat jít. To nás dovede k větší lehkosti a náš tanec se může stát radostným a oslavným. Závěrečná fáze nás vede zpět do klidu, ve kterém si odpočineme a zároveň integrujeme protančené prožitky a zkušenosti.

Pro mě je tanec především o svobodném vyjádření toho, kdo jsem a co cítím, naslouchání sama sobě a nalézání odpovědí na své otázky. Často ho také používám k prozkoumání a odžití emocí, se kterými si v daný okamžik nevím rady.

Proč tanec srdce?

Srdce vnímám jako jakési centrum celé naší bytosti, místo, kde sídlí naše duše, kde se nachází naše sny a přání, místo, kde můžeme najít odpovědi na naše otázky, místo, na které když se naladíme cítíme zároveň celé své tělo, klid a spojení s celým širým světem. Místo, kde jsou všechny naše části v souladu a spokojené, táhnou za jeden provaz a my jsme spokojení taky. Všechno krásně plyne.

Tanec srdce je pro mě jakousi metaforou života - žití sama sebe ze srdce, ze svého středu, v souladu s tím, kdo doopravdy jsem. Je to seberealizace. Je to sebeuvědomění. Je to naslouchání sama sobě, tomu, co si přejeme a po čem v hloubi duše toužíme. Je to naslouchání svému nitru, tomu, co potřebujeme, i našim přesvědčením, z nichž nám mnohé již neslouží, a také emocím, které námi procházejí. Svobodný vědomý tanec nabízí prostor, do kterého tohle všechno můžeme vzít a tančit to, dát to do pohybu a objevit nové pohledy či cesty. 

Posláním tohoto tance je vytvářet bezpečný prostor pro každého, kdo o to má zájem, ve kterém se může s důvěrou uvolnit, tančit a skrze tanec autenticky projevovat. Tanec srdce je prostorem, ve kterém můžete více do hloubky prozkoumávat sebe a svůj život i své okolí. Je nástrojem pro ty, kteří se vydávají na cestu k sobě či už na ni jsou. Je nástrojem, který můžete používat kdykoli a podpořit tak sami sebe. Tanec srdce je také místem setkávání podobně naladěných lidí. A v neposlední řadě je mou velkou láskou i darem, za který velmi děkuji.

Jak probíhá taneční setkání?

Společně projdeme taneční vlnou, která funguje jako celek. Začneme pozvolným laděním se na sebe a své tělo, budeme mu naslouchat a dávat se do pohybu. Poté hudba zrychlí a bude dynamičtější až ke svému vrcholu, po kterém přichází zklidnění opět až do bodu nula, ze kterého jsme vycházeli. To je čas na integraci a uvědomění si, co jsme v tanci prožili. Můžeme to ještě podpořit sdílením v závěrečném kruhu, kde na to bude prostor.

Tančíme především sami, každý sám se sebou. Na začátku nám k tomu mohou pomoci zavřené oči a dech. Ten nás bude provázet celým tancem a vždy nás spolehlivě dovede dovnitř do těla. Důležitou součástí tance je také uzemnění.

Tanec je svobodný, vaše projevy a hlasový projev nejsou nijak omezeny, vždy však platí zásady ohleduplnosti k druhému. Vše se odehrává v bezpečném prostoru tance.

Během tance se naladíme na sebe a své tělo a budeme mu naslouchat, následovat jeho impulsy a dávat do pohybu to, jak se právě cítíme. Vaše emoce jsou zde vítány, ať jsou jakékoli, tanec je bezpečným prostorem, který nám pomáhá vyjádřit je.

K vyjádření nám bude pomáhat hudba, která nás povede, stejně jako jemné vedení lektorky především v počátečních fázích tance.