Tělo je můj zdroj

otevřené večery svobodného vědomého tance ve Štěcho

V čem tě mohou tyto večery podpořit?

  • zlepšit a prohloubit vnímání tvého těla
  • v naslouchání a následování svých vnitřních impulsů a díky pravidelnosti i důvěře v ně
  • ve vnímání a uvědomování si svých pocitů a učení se nechat být, projít a tančit...že nic víc není třeba
  • v propojení se svými kořeny a ještě lepším usazení v těle
  • ve vytváření rovnováhy mezi tělem a myslí/cítěním a věděním
  • uvolnit tvá zatuhlá místa v těle a znovu v nich rozproudit energii
  • v poznání sama sebe a toho, jak to v životě právě máš
  • v posílení tvé ženské energie, neboť tanec je pro ženy ten nejpřirozenější pohyb - rozvíjí plynutí, naslouchání, přijímání i schopnost nechat se s důvěrou vést
  • v tom, že na to nejsi sama a můžeš tančit a sdílet ve skupině podobně naladěných žen

Proč tento cyklus vznikl?

Jedním z důvodů, proč jsem se také rozhodla otevřít možnost tanečních večerů na téma Tělo je můj zdroj je, že si víc a víc uvědomuji, že to co potřebuji, je opravdu uvnitř a čím více se s tím spojím skrze své tělo, tím více to mohu žít, jako se o tom zpívá i v této medicínské písničce. 


sánate a ti mismo y mira adentro que la medicina está ya adentro

todo el amor está ya adentro

y la compasión está ya adentro

todo el perdón está ya adentro

todo el Universo está ya adentro...

uzdrav sám sebe a podívej se dovnitř, neboť tvá medicína už tam je

všechna láska už je uvnitř (tebe)

a soucit už je také uvnitř

odpuštění už je také uvnitř

a je tam i celý Vesmír

A co bys uvnitř sebe chtěla najít teď ty?

Jak budou naše taneční večery probíhat?

Prostor bude otevřen od cca 17:50 - před vstupem do sálu prosím propusťte slova a zaměřte svou pozornost na sebe a na to, jak se právě cítíte. Najděte si místo v sále, kde je vám dobře a kde chcete svůj tanec začít. Klidně se protáhněte a udělejte, co potřebujete, a dejte se pomalu do tance. Čeká vás nejdříve cca čtvrhodinový warm-up, tedy protažení a zahřátí těla, poté si dáme krátké úvodní kolečko, které otevře náš tanec a pak už bude následovat cca jednoapůlhodinová taneční vlna, která nás nejdříve lehce povede do těla, následně zrychlí až vygraduje v chaosu, který je vystřídán uvolněním v lyrice a zakončením v klidu, které nám pomůže integrovat prožitky z tance. Celý večer dokončíme sdílením v kruhu. Celý večer bude jemně vedený a záleží na vás nakolik se necháte vést mými slovy i hudbou, vše slouží spíše pro inspiraci, a nejdůležitější na tom všem je, nalézt svůj vnitřní hlas a tím se nechat vést, tančit ve svém vlastním rytmu.

Další otázky a odpovědi

1. Zvládnu to, i když neumím moc tančit?

Určitě! V tomto tanci nám nejde o žádné výkony ani o přesné dodržování kroků. Důraz je kladen na vnímání sebe a prožitek v tanci. Je skvělým nástrojem pro uvolnění a jak název napovídá, je svobodný a můžete si tančit i vyjadřovat se jak chcete, samozřejmě, vždy s respektem k sobě i druhým.

2. Co si mám vzít sebou?

Vezměte si pohodlné oblečení, ve kterém se budete daný den cítit dobře. Ideální je, když si na sebe vezmete více vrstev. Rytmus tance se v průběhu večera mění, a tak je fajn mít možnost si něco odložit nebo naopak přiobléct. Doporučuje se tančit naboso, pokud chcete mít ponožky, tak nejlépe protiskluzové. Sebou si můžete vzít také pití v uzavřené láhvi.

3. Nemám čas chodit na celý cyklus, můžu přijít jen někdy?

Určitě. Chápu, že nemáte vždycky čas a může vám do toho něco vlézt, proto je možné hlásit se a platit za každou lekci zvlášť. Nicméně, jako u všeho, i u tance platí, že čím častěji tančíte, tím více vás tanec podporuje a vy se učíte. S odtančenými hodinami se také více a více prožitky a nově naučené způsoby usazují v těle, proto je zde i možnost výhodnější ceny při platbě za celý cyklus. 

Cenové možnosti

Taneční večery budou probíhat od 13. března do 19. června (s výjimkou 10.4. a 1.5.), celkem nás tedy čeká 13 společných lekcí.

Cena do 15. března je 2100 Kč za celý cyklus, při pozdější platbě 2400 Kč. 

Je možno chodit také jen občas a platit vždy jednorázově 250 Kč/večer.

Hlásit se můžete zde:

následuji svá chodidla a dávám do tance...