Intuitivní tanec pro radost  

Tanec jako cesta k sobě

Dlouho jsem přemýšlela, co zde mám napsat. Aby to znělo úžasně, lákavě a abyste se mnou tančily... Ale co víc můžu říct než jen jakou zkušeností je pro mě tanec a co mi přináší. Možná taky to, jak jsem se k němu dostala....

K tanci jsem se dostala přibližně před sedmi lety, kdy byl hlavním nástrojem a podporou na mé cestě z destruktivního vztahu. Velmi komplikovaného, ve kterém jsem ztratila sebe, a díky tanci začala objevovat, kdo vlastně jsem. 

Tanec je pro mě požehnáním. Obrovským darem, který nám byl dán, abychom mohli poznávat sami sebe, otevírat se své skutečné energii i energii Zdroje. Když už nic víc, vždycky mi minimálně pomůže dostat se do těla. Vnímat, jak se cítím a jak se mám. To je obrovská úleva! A hlava si taky konečně odpočine od všech těch myšlenek...

Tanec jsem začala více používat, když jsem potřebovala najít odpovědi. Všude byla spousta rádců a každý říkal něco jiného, také jsem četla spoustu knih osobního rozvoje a už se v tom všem ztrácela... A já chtěla své odpovědi. Chtěla jsem najít odpovědi na to, co je v dané situaci nejlepší pro mě. Co je ta má cesta. Jaký je další krůček. K tomu je tanec úžasný...uvolnit se, utřídit si myšlenky... Ony se v tom procesu tříbí samy, pohybem se mysl projasní a co není pravdivé, to odplyne. Často jsem také do tance vstupovala se záměrem. Dá se tančit, vlastně protančit emocemi, se kterými si třeba nevíme rady. Často se objeví hluboké vhledy, které jsou integrovány již v samotném tanci, neboť je celý proces ukotven a probíhá v těle. Není to tedy jako po některých seminářích, kde vás to někam vystřelí a vracet se zpátky do reality je tak těžké. Celý tanec se odehrává v té "nejskutečnější" realitě - v přítomnosti. Důležité je tedy spojení s tělem, to je vždy první krok, bez toho by všechny vize a nápady byly jen dalšími výplody naší mysli...

Rozhodla jsem se, že začnu tančit online a dám tak možnost propojit se ve skupině, sdílet, užít si energii skupiny, která je vždycky silnější než pouhý součet energií jednotlivců. Pokud chcete ochutnat, co znamená tanec právě pro vás, anebo už nějakou dobu tančíte, jste vítány. Více informací naleznete ve facebookové skupině. Ráda bych začala tančit od prosince.

Já tančím často... tančím, když se mám hezky, i když mě něco trápí, i když jsem smutná, i když jsem veselá, když zuřím anebo se topím v emocích, o kterých nemám ani tušení, kde jsem k nim přišla. Někdy tančím jen tak pro radost, protože tanec prostě miluji. Někdy tančím, abych se uzemnila a propojila s tělem, s přítomným okamžikem. Někdy hledám odpovědi. A někdy se ladím a ukotvuji ve svých buňkách novou informaci. Někdy se protančím problémem, který mě potkal. Tančím většinou tak dlouho, dokud nepřijde úleva. A někdy se ladím na nějakou krásnou kvalitu duše - svobodu, lásku, radost a vnímám, jak to s ní momentálně mám. Možností je spousta. Každý tanec je jiný. Každý tanec otevírá nové cesty a pohledy.