Podpora ženství podpora života

02.11.2020

To je hlavní záměr mé životní cesty...

Tak jako se některé květy sází už na podzim, aby během zimy krásně zakořenily a vytvořily si podmínky pro svůj růst, ale především aby se krásně uvelebily v lůně Matky Země a propojily, ba dokonce splynuly s ní, tak i já jsem se dnes rozhodla zasadit své budoucí byliny a léčivou medicínu tím, že tady sepíšu svá niterná přání a vize do budoucna. 

Jednou z takových rostlin je heřmánek
Jednou z takových rostlin je heřmánek

Tak tedy, ráda bych dnes zasila tato semínka, aby mohla začít klíčit. Jsou to semínka mých snů:

Masáže ve dvou na vyrovnání žensko-mužských polarit

Vytvoření přírodní permakulturní zahrady, kde se nepoužívá chemie a respektuje se příroda, tvořit ji s úctou a ve spolupráci s Matkou Zemí a jejími bytostmi, kterými jsme i my

Obnovení pramene, který máme poblíž domu

Vyjadřování se a žití z hloubi mé duše, přirozeně, v souladu sama se sebou

Otevření se miminku a rozšíření naši rodiny

Tvoření harmonického domova, kde mohou být všichni svobodně sami sebou, takoví jací opravdu jsou, beze strachu ze souzení, kde vládne přijetí a láska a všichni jsme v bezpečí, pod ochranou Boha a jeho božské energie, která je součástí každého z nás, nebo spíše my jsme součástí jí :)

Na podzim se také sází spousta keřů, tohle je dřín
Na podzim se také sází spousta keřů, tohle je dřín

Podpora ženství a ženského léčivého setkávání v pravdě, sdílení příběhů, společné tvoření, harmonie a tanec

Oheň, znovu začít objevovat energii vnitřního ohně a naučit se s ní pracovat, využívat ji pro nejvyšší dobro všech

Vytvoření komunity lidí, kteří jsou na stejné vlně a vyznávají podobné, souladící hodnoty

To vše v lásce, míru, radosti, svobodě, bezpečí, s lehkostí, pokorou, s úctou a v jednotě 

Amen, staniž se

 A na podporu této vize a těchto přání dnes zasiju i semínka heřmánku na náš záhon, abych svá přání hned podpořila činem a propojila s hmotou.